:دانلود فایل متن کامل پایان نامه در سایت sabzfile.com

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته الهیات، فقه و فلسفه 

دانشگاه قم

دانشکده:  الهیات و علوم اسلامی

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد:  فلسفه وکلام اسلامی

عنوان:

بررسی و تحلیل دو نظریه انسان دینی و دین انسانی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

 

چکیده:

رابطه دین(یعنی شریعت یا متون دینی) با معارف بشری از دیرباز مورد مطالعه محققان قرارگرفته است، تحول پذیری معارف دینی درگرو تحول معارف بشری که از آن، به اصطلاحِ احکام در خدمت انسان هستند، نه مردم برای احکام، تعبیر می شود. لذا اگر خواست مردم تغیییر پیدا کند، احکام هم باید عوض شوند. در مقابل این نوع قرائت از دین، قرائت غیر انسانی یا فوق انسانی از دین و دین داری قرار دارد، و آن این است که بگوییم دین مجموعه ای از علوم و احکام غیبی است که از عالم غیب وارد زندگی انسانها شده و انسان هر چه را دارد، با آن عاملی بسنجد که از غیب وارد شده و صحت و سقم آن مسائل را با عامل غیبی مشخص کند. لذا در این پایان نامه، دو نظریه انسان دینی و دین انسانی، در دو بخش، مورد تحقیق و بررسی قرار می گیرد، که در نهایت گفته می شود دین، برای خدمت به  بشر آمده است. به عبارت دیگر دین برای انسان و درخدمت انسان می باشد. و با پرداختن به این موضوع، بحث رسالت اصلی دین و تعیین قلمرو آن و به تبع انتظارات بشر از دین آغاز می شود، و بیان می شود که انتظارات بشر در قلمرو دین، حداکثری است. و همچنین دین دارای کارکردهای بی بدیلی نیز می باشد. در این بحث علاوه بر استفاده از متون دینی همچنین از روش برون دینی نیز بهره گرفته شده است.

کلمات کلیدی: انسان –  دین –  قلمرو دین –  قلمرو انسان  –  کارکرد دین.

 

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                             صفحه                           

________________________________________________________

فصل اول  کلیات: 1

مقدمه: 2

موضوع تحقیق: 2

اهمیت موضوع: 3

اهداف: 4

پرسش های پژوهش: 4
جستجو در سایت :   


فرضیات: 6

پیشینه بحث: 6

مفهوم شناسی  و جایگاه انسان ودین: 9

1-1-):  مفهوم شناسی و جایگاه انسان: 9

1-1-1-): هویت انسان: 13

1-1-2-):جایگاه انسان در آفرینش: 17

1-1-3-):  رابطه انسان با هستی: 21

1-2-): تعریف دین: 28

1-2-1- ): مفهوم لغوی دین: 31

1-2-2-):  مفهوم اصطلاحی دین : 33

فصل دوم انسان دینی یا دین انسانی: 40

2-1-): انسان دینی: 41

چرائی نیاز بشر به دین (چرا باید انسان دینی باشد؟): 41

2-1-1-):  قلمرو انسان: 42

2-1-1-1-):  منابع شناخت استعداهای انسان: 43

2-1-1-2-): تعیین معیار نیاز های واقعی از غیر واقعی: 44

2-1-1-3-):  نیازهای  انسان: 45

2-1-1-4-): تعریف استعداد: 45

2-1-1-4-1-): استعدادهای ذاتی و استعدادهای غیر ذاتی: 46

2-1-1-4-2-): استعدادهای ذاتی انسان: 48

2-1-1-4-3-): استعدادهای غیر ذاتی انسان: 50

2-1-1-4-4-):  ضرورت تحقق استعدادهای ذاتی: 52

2-1-1-5-):  چگونگی ارتباط نیازهای واقعی انسان با استعدادهای انسان: 53

2-1-1-5-1-): معنای لغوی نیاز: 54

2-1-1-5-2-): انواع نیازهای انسان: 55

2-1-1-5-3-): طبقه بندی نیازهای انسان: 55

2-1-1-5-3-1-):  نیازهای فطری و غیر فطری: 55

2-1-1-5-3-2- ): نیازهای اولیه و ثانویه: 56

2-1-1-5-3-3-):  نیازهای واقعی و نیازهای کاذب: 56

2-1-1-5-3-4-):  نیازهای مادی و معنوی: 58

2-1-1-5-4-):  نیازهای واقعی انسان: 61

2-1-1-5-5-):  تقدم نیازهای معنوی بر نیازهای مادی: 64

2-1-2-):  گستره شناسی دین: 71

2-1-2-1-):  رویکردها و روشهای پژوهش در بحث «گستره شناسی دین»: 72

2-1-2-2- ): اندیشمندان اسلامی و گستره دین شناسی: 75

2-1-2-2-1-):  نگاه بیرون دینی: 78

2-1-2-2-1-1-):  رهیافت کلامی؛ (اصل حکمت و لطف): 78

2-1-2-2-1-2-): رهیافت عقلائی؛ (کرانمندی عقل): 82

2-1-2-2-1-3-): رهیافت عرفانی؛ (تکامل و تحصیل غایت آفرینش): 85

2-1-2-2-1-4-):  رهیافت روان‏شناسانه؛ (رفع اضطراب و آلام): 88

2-1-2-2-1-5-):  رهیافت جامعه شناسانه؛ (فیلسوفان): 91

2-1-2-2-2-): نگاه درون دینی: 109

2-1-2-1-):  کارکردهای دین: 114

2-1-2-1-1-):  تعریف کارکرد: 114

2-1-2-1-2-):  کارکرد فردی: 115

2-1-2-1-3-):  کارکرد اجتماعی دین: 122

2-2-):  دین انسانی : 129

2-2-1-): رویکرد معنویت یا ایمان به جای دین: 130

2-2-2-): رویکرد  اجتهاد در اصول: 140

2-2-2-1-): رویکرد سکولاریسم حداکثری؛ (ایمان و معنویت غایت دین): 146

2-2-2-2-):  رویکرد سکولاریسم حداقلی؛ (خدا و آخرت هدف بعثت انبیاء): 150

2-2-3- ): قائل شدن به گوهر و صدف برای دین: 154

2-2-4- ): رویکرد ثابت و متغیر: 162

نتیجه : 172

فهرست منابع و مآخذ: 176

چکیده به زبان انگلیسی

 

 

فصل اول:

کلیات

 

مقدمه:

امروزه در ایران و سایر کشورهاى اسلامى، اندیشه‌هاى انتقادى روشنفکران به دیدگاه سنتى دین، مورد توجه بخش مهمى از طبقات گوناگون جامعه، به خصوص اقشار تحصیل کرده و نسل جوان قرار گرفته است. چشم پوشى و کم توجهى به این دگرگونى های فرهنگى، نه تنها از قدرت آن نمى‌کاهد، بلکه زمینه را براى پیشرفت آسان، بى دغدغه و فارغ از نقد آن فراهم مى‌سازد. از این رو، بر داعیه داران اسلام بخصوص دانش‌پژوهان حوزه و دانشگاه واجب است بعد از آگاهى و اشراف براندیشه‌ها و نقدهاى نوینى که امروزه متوجه آنان است، اشتباهات و انحرافات را در بسترى آکنده از علم و حلم حکیمانه پاسخ دهند. و زمینه را هم برای آن اندیشه ها و هم براى نقدی که به آنان وارد استفراهم کنند چه آنکه مهم ترین علت از علت های رکود علم تکروی کردن و تک صدا بودن نظریه ها  و فرضیه های علمی است.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد: غرور در اخلاق؛ گزارش تحلیلی آراء فیلسوفان اسلامی و غربی

 

موضوع تحقیق:

موضوع این پایان نامه  مسئله مهم و نو و در عین حال چالش برانگیز  ” دو نظریه انسان دینی، یا دین انسانی ” است. این مسئله از مباحث جدید و نو پیدای دین پژوهان مدرن است، که امروزه در حوزه فلسفه دین و کلام جدید اهمیت خاصی پیدا کرده و نظر دین پژوهان و اندیشمندان دینی و حتی اندیشمندان غیر دینی را  به خود جلب کرده، که هر کدام از منظرهای مختلف، جوابی متفاوت به این مسئله داده اند.

 

اهمیت موضوع:

همانطور که ذکر شد یکى از مباحث مهم فلسفه دین، موضوع انسان و دین و چگونگى ‏رابطه آنها است. رابطه انسان و دین زمانى درست ترسیم مى‏شود که ‏حقیقت دین و حقیقت انسان به خوبى شناخته شود، وقتى حقیقت دین وانسان، درست تبیین گردید، پیوند انسان و دین نیز به خوبى روشن‏مى‏شود. سر اینکه در آغاز بحث ‏باید حقیقت دین وانسان تبیین شود آن ‏است که اولا شناخت هر مرکبى متفرع بر شناخت اجزاء آن مرکب است و ثانیا با شناخت طرفین ارتباط روشن مى‏شود که دین چگونه انواع ‏روابط انسان، یعنى رابطه انسان با خدا، رابطه انسان با انسان‏هاى دیگر، رابطه انسان با طبیعت و جهان آفرینش و رابطه ‏انسان با خود را تنظیم کند. مهم ترین وظیفه انسان امروزی در شناخت بهتر دین، شناخت دقیق «گستره پاسخگویی آن به نیازهای انسان بویژه انسان معاصر» می‏باشد. همان‏گونه که گزینش عاطفی و عرفی یک پدیده مسبوق به وجود عاطفه، قبول فرآیند جبری و تسلیم به مشهورات عرفی می‏باشد، گزینش عقلی آن نیز مسبوق به علم و آگاهی مستدل از سازه‏های آن پدیده و لوازم و تبعات برخاسته از آن می‏باشد. آگاهی از این که چه نیازها و توقعات انسانی به وسیله دین محقق می‏شوند، و دین در برآوردن کدام حاجت بشری بی بدیل و بی رقیب است، در دینداری افراد و جامعه نقش اساسی دارد. البتّه دینداری و دین‏مداری محقّقانه، نه مقلّدانه؛ خودیاب و خودفهم، نه پدریاب و پدرفهم. لذا ضروری است، در عصری که عصر ماهواره‏ها و انفجار اطلاعات است که حیات اجتماعی با برنامه‏ریزی‏های دقیق، ریز و فراگیر سامان‏یافته و جامعه در قالب نهادها و سازمانهای پیچیده که هر یک قوانین و آثار بخصوص خویش را دارند، تشخص پیدا کرده است، زندگی افراد در کنار این که از جهتی دارای فردیت افزون شده است، ولی از جنبه دیگر بقاء آن فردیت در شبکه‏ای به هم پیوسته، با حیات فردی و اجتماعی جامعه‏ای که در آن زیست می‏کنند و هم با حیات جامعه جهانی، ارتباط پیوسته و ناگسستنی دارد.

در چنین جامعه‏ای استمرار، ثبات و کارآمدی هر جریان؛ خواه دینی ـ فرهنگی، خواه سیاسی ـ اقتصادی و… در گرو آن است که حدود و قلمرو زیست و پاسخگویی‏اش به پرسشهای فراروی قرار گرفته و توانمندی اش در حل مشکلات و بحرانها، معین و روشن باشد و همین ویژگی سبب می‏شود تا جریان را به صورت یک نظام در آورد و در چنین وضعیتی کارآیی آن چند برابر می‏شود و شکنندگی آن از میان می‏رود. و با تعیین قلمرو دین و انسان است که سوال اساسی «انسان دینی است؟ دین انسانی است؟» جواب روشن پیدا می کند چه اینکه با دست یازیدن به حدود قلمرو دین می توان بحث کرد که دین در تمام ساحت ها معنوی انسان خدمت گذار است.

شاید دور از انصاف نباشد که بگوییم از عوامل مهم رویکرد مردم به فرهنگ مدرن، روشن بودن قلمرو تحت پوشش آن وتوانمندی اش در ارائه روشها و برآوردن نیازهای جوامع بوده است. البته این بدان معنی نیست که این فرهنگ پیامدهای منفی و ناکارآمد نداشته است. لذا برای ضرورت این بحث اگر تنها همین یک عامل هم باشد، کافی است که قلمرو دین و جهت ارتباط اش با انسان روشن شود.

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 194

قیمت : 14700 تومان

 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***