پایان نامه درباره جرم انگاری انحراف و اختلال جنسی

۱رفتار جنسی:

قبل از پرداختن به سایر مباحث مرتبط باهرزه نگاری لازم  دیده شد  که توضیحاتی در مورد رفتار جنسی ارائه گردد. رفتار جنسی مجموعه ای از افکار ، رویه ها ، عملکردها ، بایدها ونبایدها ، باورهای شخصی ،هنجارهای فردی و خانوادگی ، اجتماعی و اخلاقی پذیرفته شده توسط فرد در ارتباط با جنس مخالف و امور جنسی است. رفتار جنسی از دیدگاهی مانند یک موجود زند ه ، تولد ، رشد ، و افول دارد، با دوران بلوغ رفتار جنسی در رفتار دختر وپسر نوجوان   شکل  گرفته و با کسب اطلاعات و تجربه های مختلف مراحل رشد و بالندگی را گذرانده و با سپری شدن دوران میانسالی سیر نزولی را طی کرده  وبا رسیدن به کهنسالی به دوران افت و خاموشی خود خواهد رسید.(کاوه ،۱۳۸۶)

همچنین شخصیت از مولفه های مختلفی تشکیل شده است که رفتار جنسی قسمتی از آنرا تشکیل میدهد. بهبود رشد ، پیشرفت در یک قسمت بربخش های دیگر نیز تاثیر گذار خواهد بود بنابراین بهبود و عملکرد دولت قسمت های مختلف شخصیت بر رفتار جنسی تاثیر مثبت خواهد گذاشت در واقع هر فردی رفتار جنسی خاص و متناسب با شخصیت خویش دارد به عبارتی فرد درون گرا رفتار جنسی متفاوت با فرد برون گرا خواهد داشت فردی که دارای باورهای انسانی و معنوی باشد رفتار جنسی اش با فردی که دارای چنین باورها و اعتقاداتی نباشد متفاوت خواهد بود به همین صورت فردی که رفتار و شخصیت  سالمی داشته باشد معمولاً رفتار جنسی ناسالمی نیز نخواهد داشت.

 

۱-۱-۲جذابیت غریزه جنسی:

جنسیت ، امور جنسی و جنس مخالف معمولاً از جذابیت خاصی برخودار است این امر برای بعضی ها جایگاه و اهمیت بیشتری را به خود اختصاص میدهد همچنین در دوره ی نوجوانی با بلوغ جنسی میزان قابل توجهی ازذهنیت های نوجوانان به سمت غریزه ی جنسی و امور مرتبط با آن جذب میشود به همین جهت کلیه امور و پدیده هایی که به نحوی با جنسیت مرتبط باشد کشش و جذابیتی ویژ ه به همراه خواهد داشت هره نگاری نیز به دلیل اینکه امور جنسی محور اصلی موضوع های آنرا تشکیل میدهد برای افراد به ویژه برای نوجوانان و جوانان کشش خاصی را به همراه دارد.(کاوه،۱۳۸۶)خصوصأ در دوران بلوغ به یکباره شخص وارد بلوغ جنسی شده و درک و کنترل این حالات برای وی شاید کمی دشوار به نظر آید که در هر صورت کششی برای ارضاء و یا کنترل این غریزه در وی بوجود خواهد آمد.

 

۱-۱-۳ تنوع طلبی: مقاله - متن کامل - پایان نامه

معمولاً بدین صورت نیست که فقط نوجوانان وجوانان از هرزه نگاری استفاده نمایند بلکه افراد متاهل نیز از هرزه نگاری استفاده می نمایند بنابراین در نظر گرفتن این مطلب که برخوردار نبودن از نیازهای جنسی عاملی جهت روی آوردن به این امر است صحت چندانی ندارد زیرا افراد متاهل نیز در میان استفاده کنندگان از هرزه نگاری ملاحظه میشوند.

به عبارتی فردی که نیاز جنسی اش برآورده میشود گاهی ترجیح میدهد که از نظر جنسی تحریکات و تنوع خاصی را تجربه کند به همین جهت چنین امری باعث میشود که جز مصرف کنندگان شود تجربه های جنسی به شیوه های مختلف و متفاوت از دیگر انگیزه های  روی آوردن به هرزه نگاری است.

 

۱-۱-۴ دنیایی عاری از اخلاق:

اخلاق در تمامی رفتارهای فردی ، اجتماعی و جنسیفرد حضور دارد زیرا انسان بدون اخلاق قادر به زندگی اجتماعی نخواهد بود در واقع حمایت ضوابط اخلاقی سلامت فرد اجتماع را به همراه خواهد داشت ولی بعضی از افراد به دلیل مشکلات و آسیب هایی که در درون  رفتار و شخصیت خویش پیدا میکنند رعایت بعضی از ضوابط اخلاقی برای آنها توام با دشواری میگردد بنابراین ترجیح میدهند که اصول و ضوابط اخلاقی را نادیده بگیرند ویا زیر پا بگذارند البته رفتار جنسی به دلیل حساسیت ، ویژگی و آسیب پذیری هایی که  برای فرد ، سایرین ودر نهایت اجتماع دارد ، قواعد و ضوابط اخلاقی ویژه ای را به همراه دارد.درهرزه نگاری( پورنوگرافی) به واسطه ی اینکه پای  بندی به اخلاق وجود ندارد و به راحتی ضوابط اخلاقی نادیده گرفته میشود به همین دلیل برای بعضی ها جذابیت خاصی پیدا میکند و مورد استقبال و توجه واقع میشود.(کاوه ،۱۳۸۶)حتی در اکثر مواقع افراد متأهل نیز به آن جذب شده و پس از مدتی خیال پردازی جنسی را به رابطه صحیح زناشویی ترجیح می دهد.

 

۱-۱-۵ جرائم جنسی:

در میان جرایم ، جرم جنسی از حساسیت خاصی برخوردار است  زیرا با حیثیت و آبروی افراد وحتی جامعه در ارتباط است و به همین دلیل حائز اهمیت، برای آشنایی با این جرم حساس در دو قسمت مفهوم لغوی و اصطلاحی آن تحلیل میگردد.(فرخی پور ،۱۳۸۹)

 

 

۱-۱-۵-۱مفهوم لغوی:

در ارتباط با مفهوم “جرم جنسی ” لغت نامه ها معترض این عنوان نشده اند دلیل آن نیز روشن است زیرا واژه ی مزبور مرکب از دو اسم  جرم وجنس   به همراه یا نسبت است و هردو  واژه ی مذکور از نظر لغوی معنا شده اند و همانطور که میدانید نیازی به تعریف واژه های مرکب نیست جرم در لغت یعنی گناه ، خطا و تعدی و از لحاظ معنایی مترادف بزه است واژه ی جنسی در فرهنگ لغت معین به معنای آنچه که مربوط به امور شهوانی باشد آمده است بنابراین مفهوم لغوی جرم جنسی مشخص می گردد جرم جنسی د رلغت یعنی هر گونه خطا یا گناهی  که مربوط به امور شهوانی باشد

 

۱-۱-۵-۲ مفهوم اصطلاحی:

کتب و سایر منابع حقوقی به ندرت معترض جرم جنسی شده اند و مقنن نیز بدون تعریف جرم جنسی به ذکر مصادیق آن پرداخته است با این حال حقوقدانان عرب در تعریف جرم جنسی می نویسد ، ” اعمالی که شخص برای ارضای غریزه جنسی مرتکب می شود و مخالف رسوم و عادت های اجتماعی است که فرد در آن زندگی میکند ” در این تعریف به انگیزه ی ارتکاب جرم جنسی توجه شده است هر چند از این جهت که جرم جنسی برای ارضای غریزه ی جنسی  ارتکاب می یابد نظر مذکور صحیح است اما به نظر می رسد تعریف بیشتر به تعریف جرم جنسی از منظر علوم اجتماعی نزدیک باشد زیرا جرم جنسی را مخالف رسومی تلقی میکند که مورد قبول اجتماع است.

در جای دیگر آمده است: ” جرم جنسی به طیف وسیعی از رفتارهای جنسی غیر اجتماعی اطلاق میشود که در قوانین هر کشوری جرم انگاری شده است و برای آن مجازات تعیین گردیده است جرم جنسی به اشکال متعددی واقع میشود و تنها  محدود به مقاربت های فاقد رضایت بزه دیده نمی شود بلکه شامل هر گونه رفتار جنسی غیر قانونی از لمس تا تجاوز را در برمی گیرد تعریف حاضرهر چند کاملتر از تعریف سابق است لکن علاوه بر طولانی بودن تعریف نکته ای راجع به آن لازم به ذکر می باشد که قانون مجازات ایران مبینی بر فقه اسلامی است که روابط زن ومرد را محدود نموده است همچنین ممکن است قانون کشوری ، عملی را جرم جنسی بداند که در قانون ایران  جرم نباشد هر چند به گفته برخی حقوقدانان بزه شناسان نباید نسبت به روابط جنسی حتی اگر جرم نباشد بی تفاوت بمانند زیرا که ممکن است زمینه ساز جرائم دیگر شوند و لیکن در تعریف جنسی قانون کشور خودمان باید در نظر قرار گیرد. بنابراین با توجه به توضیحات فوق تعریف جامع جرم جنسی بدین نحو است.

جرم جنسی به هر گونه عملی اطلاق میشود که ارتباط مستقیم  با امور جنسی داشته و در جهت ارضای غریزه ی جنسی ارتکاب یافته و در قانون نیز مستوجب مجازات باشد  نکته قابل ذکر این است که نیازی نیست غریزه ی جنسی از ارتکاب جرم جنسی ارضاء گردد ، همینکه جرم برای ارضای غریزه ی جنسی ارتکاب یافته باشد برای اطلاق جرم جنسی به آن البته با وجود سایر شرایط کفایت میکند.

 

  • مفهوم اصطلاحی انحراف و اختلال جنسی

در این بخش مفهوم انحراف و اختلال جنسی ،ارتباط آنها با یکدیگر و همچنین اثرات هر یک از آنها با توجه به شدت تخریب روابط صحیح جنسی بررسی و تحلیل می شود.

۱-۱-۶-۱ مفهوم اصطلاحی انحراف جنسی:

انحراف و اختلال جنسی معانی تقریباً نزدیک بهم دارند ،  حتی بعضی از نویسندگان بین آنها تفاوتی قائل نیستند و تمامی  مصادیق آنها را تحت عنوان انحرافات جنسی مورد مطالعه قرار می دهند با این حال در نظر اغلب روان شناسان انحراف جنسی از اختلال جنسی متفاوت است.

فروید: ارضاء تمایلات جنسی را به نحوی که از اصل تولید مثل خارج باشد انحراف جنسی می نامد درحالیکه اختلال رازمانی مطرح میکند که در زندگی فردی و اجتماعی نا به سامانی ایجاد شده و جریان عادی زندگی را بر هم زده باشد.

براساس مطالب فوق میتوان گفت: انحراف جنسی ، عدول از هنجارهای مربوط به مسائل جنسی است زمانیکه فرد به فهم درستی از غریزه ی جنسی دست نیابد و آنرا در مسیر مناسب هدایت نکند ممکن است رفتارهایی از او سر زند که مطابق هنجارهای جنسی پذیرفته شده جامعه نبوده وبین انحراف جنسی باشد ، مانند بچه بازی ، حیوان بازی ، عریان گرایی ، خودآزاری ، دیگر آزاری ، چشم چرانی و…

نکته قابل ذکر اینکه ممکن است صورت خفیف هر یک از انحرافات جنسی د ر هر فردی مشاهده شود مثلاً چشم چرانی ممکن است در افراد بسیاری خصوصاً مردان یافت گردد اما باید دقت کرد که زمانی به آن انحراف جنسی اطلاق میگردد که فرد چشم چران  رضایت جنسی خود را به وسیله ی چشم چرانی از قبیل دیدن دستگاه جنسی سایر افراد مخصوصاً زنان به دست می آورد.

 

۱-۱-۶-۲ مفهوم  اصطلاحی اختلال جنسی:

اختلال جنسی به حالتی اطلاق میگردد که از مسیر معمول روابط جنسی انحراف حاصل شود اما فراتر از انحراف جنسی است درواقع  انحراف از مسیر  اختلال جنسی به حدی است که در زندگی فرد خلل ایجاد می نماید فروید تاکید میکند اختلال جنسی به صورت حاد زندگی را خطر می اندازد در حقیقت تفاوت اصلی انحراف و اختلال در این است که در انحراف جنسی فرد مبتلا کاملاً به عمل خود آگاه است در حالیکه اختلال جنسی موجب از بین رفتن اراده میگردد و فرد مبتلا به آن اعمال خاص مربوط به بیماری ،اراده ی خود را از دست می دهد.(فرخی پور،۱۳۸۹)

حتی ممکن است بعضی از مصادیق اختلال جنسی به جنون نزدیک شوند کما اینکه به عقیده “ریچارد کرافت اوبینگ ” مبتلایان به مرده پرستی تقریباً دارای نوعی سایکوز( جنون ) هستند  در آخر لازم به ذکر است که طبق آخرین استاندارد اعلام شده از سوی انجمن پزشکی آمریکا اختلالات و انحرافات جنسی تحت عنوان اختلالات جنسی مطرح شده  و به سه دسته تقسیم می گردند. که دسته دوم آن همان انحرافات جنسی است که دانشمندانی چون فرویدذکر کرده بودند.

و دسته اول  نارسایی های کارکرد جنسی است که با آشفتگی در تمایل جنسی و تغییرات روانی و فیزیولوژیکی مشخص می باشد.

هم اکنون هزاران سایت و از جمله صدها سایت فارسی زبان در اینترنت به ارائه خدماتی چون دوست یابی آن لاین می پردازند. در حال حاضر هزاران سایت اینترنتی وجود دارد که حاوی تصاویر مستهجن است تصاویر موجود در این سایت ها بسیار وقیح و زننده است اشکال گوناگونی از هرزه نگاری در اینترنت روبه فزونی و گسترش است تصاویر و فیلم های مستهجن تبلیغات و آگهی های بازرگانی که آشکارا حاوی اشارات غیر اخلاقی هستند از نمونه های این هرزه نگاری به شمار می روند.

متاسفانه دستیابی به هرزه نگاری در اینترنت بسیار ساده است  و دانش مردم نیز نسبت به هرزه نگاری بسیار کم است کسانی که ماهیت مخرب هرزه نگاری را درک کرده اند باید این مفهوم را به هرکسی در دنیا برسانند تصویرهایی که بسیار خجالت آور است و باید تلاش بین المللی به توقف انتشار چنین تصاویری همت گمارد که به راحتی قابل دسترس است و بهترین راه برای جلوگیری از اثر تخریبی هرزه نگاری آگاهی دادن به مردم از خطرناک بودن آن است.

اگر مردم بدانند نهایت کار اینترنت چیست ، جلوی هرزه نگاری را میگیرند  لذا باید این مسئله را به همگان متذکر شویم.

 

۱-۱-۷محتوای مستهجن جنسی:

جوانان به چه دلیل براییافتن اطلاعات جنسی به اینترنت رو می آورند ، از جمله اطلاعاتی که نمیتوانند از والدینیا مدارس خود بدست آورند و نیز در یافتن پاسخی برای سئوالاتی که مطرح کردنشان خجالت آور است و اصولا هنگامی که براییافتن مسائل مورد نیاز و علاقه خود در مورد رشد بدن و فعالیت های جنسی به اینترنت رجوع می کنند غالبا با تصاویر و مطالب مستهجن نا خواسته مواجه میشوند. سایت هایاطلاع رسانی غیرعلنی نیز محتویات جنسی را به صورت تفریح و رقابت و کالایی نشان میدهند که در آن مردان ومردانگی نشانه قدرت و زنان تجسم تسلیم بودن میباشند.(میربد،۱۳۸۷)

نتایج مطالعاتی که در آن نوجوانان با محتوای مستهجن جنسی برخورد کرده اند نشان میدهد که میزان اعتیاد جنسی و ارتکاب جنسی یا قربانی شدن در اینترنت از عوارض مواجه با چنین محتوای نامناسبی است.

 

۱-۱-۸مفهوم هرزه نگاری(پورنوگرافی)

هرزه نگاری معادل کلمه پورنوگرافی است که از کلمات یونانی «Porno» و «Graphy» گرفته شده استکه  در لغت به معنای هرزه نگاری و نوشتن موارد مستهجن آمده ( پورنو: فاحشه؛ گرافی: نگاشتن). مواد و موضوعاتی که شامل توصیف صریح یا نمایش ارگانهای جنسی یا فعالیت آنها به منظور تحریک جنسی است؛ این امر، غیر از احساسات زیبا شناختی یا عواطف است(رحمانیان وحبیب زاده،۱۳۹۰ص۸۹). هرزه نگاری در سده های هیجدهم و نوزدهم میلادی، به پژوهش ها و نوشته هایی درباره فاحشه گری گفته می شود اما به طور کلی، هر نوع نمایش اعمال جنسی به روش فنی و هنری می باشد؛ نشان دادنی که همواره متوجه یک جمع مخاطب خواهد بود و در بسیاری موارد هدف از آن برانگیختن شور جنسی است. در فرهنگ حقوقی بلک نیز آمده است: نمایش محتوای فعالیت جنسی یا رفتار شهوانی( همچون نوشته ها، عکس ها و فیلم ها) به قصد تحریک انگیزه های شهوانی. که در چند دهه اخیر با گسترش فرهنگی که موضوعات جنسی را تابو نمی داند ،صنعتی بر حول تولید و مصرف محتوای هرزه نگاری ایجاد شده است. گسترش و بهبود رسانه های صوتی و تصویری و اینترنت نیز در شکوفایی این صنعت نقش مهمی داشته است ،البته کشورهای مختلف قوانین متفاوتی برای سامان دادن به این صنعت دارند.

در واقع، میتوان گفت هرزه نگاری هر گونه نوشته، فیلم، تصویر و مطلب مربوط به امور جنسی است که هیچگونه ارزش ادبی، هنری، سیاسی و علمی ندارد؛ به عبارت دیگر، هرزه نگاری به معنای مطالبی است که از لحاظ جنسی آشکارند و عمدتاً به قصد تحریک جنسی ارائه می شوند[۱].(بای و پور قهرمانی،۱۳۸۸ص۱۰۰).

قوانین ملی و بین المللی و حتی نوشته های حقوقی، بیشترین حمایت خود را متوجه هرزه نگاری  کودکان کرده اند. در پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک[۲]، درباره فروش، فحشا و هرزه نگاری کودک[۳]، مصوب ۵  می  ۲۰۰۰ که مفتوح برای امضاء الحاق و پذیرش بوده و از ۸ ژانویه ۲۰۰۲ هم قدرت اجرایی یافته است[۴].هرزه نگاری  کودک به این صورت تعریف شده است: هر گونه نمایش، به هر طریق و وسیله، از کودک تحریک و تشویق شده به فعالیت های جنسی صریح، واقعی یا شبیه سازی شده یا هرگونه نمایش قسمت های جنسی کودک برای اهداف عمدتاً جنسی.

از دیدگاه اقتصادی گزارش مرکز تحقیقات فورستر در سال ۱۹۹۸،حجم در آمد سالیانه صنعت هرزه نگاری را از طریق اینترنت بین ۷۵۰ میلیون دلار تا  ۱ میلیارد دلار تخمین زده است.این صنعت به عنوان یکی از صنایع پیشتاز در استفاده از فناوری های جدید پخش ویدیو به حساب می آیدو تنها نکات مخالفت با هرزه نگاری به طور کلی از دو منبع سرچشمه می گیرد ،اعتقادات دینی و فمنیستی که در این مخالفت ها بعضأ شکل قانونی در کشورهای مختلف می گیرند که یکی از موارد مطرح شده در این مخالفت ها امکان اعتیاد به هرزه نگاری است.(WIKIPEDIA).

 

۱-۱-۹تاریخچه و نقش یهود در این صنعت،اثرات و ویژگی ها:

یهود (صهیونیست)از سالها قبل در صدد جنگ نرم روانی و تأثیر بر جوامع اسلامی بوده است ،با این تفکر از طرق مختلف منجمله ترویج آثار هرزه نگاری در فضای مجازی سعی در رسیدن به هدف دراز مدت خود داشته و دارد.که در این گفتار علاوه بر تاریخچه ،تأثیرات و برخی ویژگیهای آن را ذکر می کنیم.

۱-۱-۹-۱ تاریخچه و نقش یهود

هرزه نگاری از سالیان دور حتی سالیان نخست زندگی انسان وجود داشته است و می توان شواهدی از آن را در طول تاریخ یافت، اما این جرم از اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم شیوع فراوان یافت. آنچه به صورت هرزه نگاری از برخی مآخذ قدیمی به دست آمده است، نشان می دهد این جرم در اوایل بیشتر ناظر به زنان بوده است. با فناوری صنعت چاپ و امکان نشر این گونه موضوعات مجرمانه، نقطه عطفی در هرزه نگاری پدید آمد.

سیر تحول هرزه نگاری ، بیانگر تغییر الگوی آن از تصویر کاغذی وعکس های مجلات و نشریات خاص اینگونه امور به تصاویر مستهجن متحرک فیلم های ویدیویی مستهجن، اصوات مستهجن و مانند آن است. نشریات، کتاب ها، متون و تصاویر(فیلم و اسلاید) مستهجن به تدریج گسترش یافته و بیشتر نقاط جهان را فرا گرفته  است. در ایران با وارد شدن ویدیو در دهه شصت و گسترش استفاده از آن در دهه هفتاد، فیلم های مستهجن در انواع مختلف وارد کشور شد و تکثیر و استفاده از آن به صورت رایج ولی مخفیانه درآمد. به تدریج، امکان ذخیره تصویر مستهجن میسر شد و این امر مستلزم ذخیره سازی تصاویر و فیلم ها به صورت آن لاین شد. امروزه صنعت مونتاژ تصویرکه قبلاً باید غیر دیجیتال انجام می شد با استفاده  از نرم افزارهای مربوط به روی اینترنت تولید، تکثیر و عرضه می شود. ایجاد سایت های حاوی اینگونه تصاویر و فیلم ها و افزایش چشمگیر آنها بر حجم معضلات افزوده است.

در مورد شروع هرزه نگاری کودکان که نقطه تمرکز مرتکبان هرزه نگاری است، باید گفت با توجه به مختصات فضای مجازی، دهه نود شروع این پدیده مجرمانه است؛ اما سال دقیقی را نمی توان برای آن مشخص کرد.

قطعاً زمان کشف اولین جرم هرزه نگاری گزارش شده یا زمان توجه افکار عمومی و متخصصان حقوق جزا به این امر می تواند زمان شروع هرزه نگاری کودک محسوب شود. در این باره دو نظر متفاوت وجود دارد، یکی مطرح شدن قضیه پر سر وصدای کامپیوتر سرور؛ به این پرونده به عنوان شروع توجه به هرزه نگاری کودک در فضای مجازی پرداخته نشد، بلکه اهمیت آن در طرح مسئولیت کیفری تهیه کنندگان اینترنت است؛ اما مشکل هرزه نگاری در آن مطرح بود؛ قضیه کلوپ سرزمین عجایب، کلوپ ارکیده و دیگر پرونده های مهم است که در سال ۱۹۹۸ و ۱۹۹۹ مطرح شد. به هر حال، اواخر دهه نود، زمان توجه به هرزه نگاری کودک است.

دخالت یهودیان در پورنوگرافی(هرزه نگاری ) در ایالات متحده، دارای تاریخ و پیشینه طولانی است، همان گونه که در تبدیل یک خرده فرهنگ حاشیه ای به چیزی که یک عنصر سازنده اساسی مربوط به آمریکاست، دخیل بوده اند. فعالیت یهودیان در صنعت پورنوگرافی(هرزه نگاری) در قالب دو گروه تولیدکنندگان و فروشندگان محصولات پورنوگرافی و بازیگران فیلم های سکسی صورت می گیرد. هرچند یهودیان تنها دو درصد از جمعیت آمریکا را تشکیل می دهند، ولی در پورنوگرافی برجسته و سرشناس بوده اند.بسیاری از دلالان و معامله گران هنر و ادیبان شهوانی در تجارت کتاب بین سالهای ۱۸۹۰-۱۹۴۰ یهودیان مهاجری بودند که دارای ریشه و اصل و نسب آلمانی بودند. معروف ترین و بدنام ترین تولیدکننده و فروشنده محصولات هرزه نگاری در دوران پس از جنگ، روبی استورمن(والت دیسنی صنعت پورنوگرافی) بود. بر اساس گزارش وزارت دادگستری آمریکا، استورمنیهودی درسراسردهه ۱۹۷۰،کنترل بیشترمحصولات هرزه نگاری رایج در آمریکا را در دست داشته است. استورمن که درسال ۱۹۲۴ متولد شد در کلولندشرق نیویورکبزرگ شد.(JEWISH QUARTERLY)

وی در آغاز، مجلات و داستان های فکاهی مصور می فروخت ،هنگامی که پی برد که تولید و فروش مجلات سکسی، بیست برابر کتاب های فکاهی درآمد دارد، منحصراً به هرزه نگاری پرداخت و با عناوین خاص، فروشگاه های خرده فروشی خود را راه اندازی کرد. در پایان دهه ۱۹۶۰، استورمن به عنوان بزرگ ترین پخش کننده مجلات مستهجن مطرح بود و در اواسط دهه ۱۹۷۰، دارنده بیش از ۲۰۰ فروشگاه کتاب مستهجن بود. استورمن همچنین شکل نوینی از اتاقک های سنتی شهرفرنگ(نوعاً یک اتاق تاریک با تلویزیون رنگی کوچک که در آن تماشاگر می تواند فیلم های ویدیویی مستهجن را تماشا کند) را عرضه کرد.

گفته شده است که استورمن تنها کنترل صنعت سرگرمی هرزه نگاری را در دست نداشت، بلکه وی به معنای کل این صنعت بود. سرانجام وی به علت فرار از پرداخت مالیات و جرایم دیگر محکوم و مجرم شناخته شد و در سال ۱۹۹۷ در زندان با بدنامی و بی آبرویی درگذشت. یهودیان در صنعت پورنوگرافی به همان دلایلی وارد شدند که همکیشان آنان در هالیوود وارد شده بودند. آنان بیشتر به این دلیل جذب این صنعت شدند که این صنعت آنان را پذیرفت. زیرا هنوز موانع محدود کننده، آن چنان که آنان با این موانع در بسیاری از حوزه های دیگر زندگی آمریکایی مواجه بودند، ایجاد نشده بود.

در صنعت هرزه نگاری، علیه یهودیان هیچ گونه تبعیضی وجود نداشت. در اوایل سده بیستم، یک سرمایه گذار برای شروع کسب و کار فیلم، نیازمند مبلغ زیادی پول نبود؛ سینما یک هوس و مد روز گذرا و ناپایدار در نظر گرفته می شد. در کسب و کار پورنوگرافی نیز، شروع به کار آسان بود. برای نشان دادن فیلم های ویژه مردان یا لوپس، همه چیزهایی که یک نفر لازم داشت یک پروژکتور، سالن سینما و چند صندلی بود. سرگرمی و نمایش فیلمهای مستهجن نیازمند چیزی بود که یهودیان به وفور از آن برخوردار بودند:(بی شرمی، پررویی، بی حیایی و وقاحت). یهودیان اولیه ای که تولیدکننده محصولات هرزه نگاری بودند، نابغه های بازاریابی و سرمایه گذاران و کارآفرینان جاه طلب و بلندپروازی بودند که ایستادگی، پایداری، سرسختی، فراست و اعتماد به نفس بی پایان آنان، باعث موفقیت های چشم گیرشان شد.

 

البته شمار زیادی از یهودیان شاغل در هرزه نگاری، بیشتر با انگیزه و اشتیاق کسب سود به این صنعت روی آورده بودند. درست همان گونه که همتایان آنان در هالیوود، یک کارخانه رؤیایی برای آمریکاییان و پرده سفیدی که بر روی آن تصاویر و پندارهای یهودیان ثروتمند و متنفذ آمریکا نمایش داده می شد، تهیه کرده بودند. غول ها و سلاطین پورنوگرافی هم در زمینه درک میل و سلیقه همگانی، استعداد و قریحه خود را نشان دادند. چه راهی بهتر از فراهم ساختن جوهره و خمیره مایه رؤیاها و توهمات، از طریق صنعت سرگرمی و نمایش فیلم های مستهج وجود داشت؟ بازیگران به خاطر پول به اعمال منافی عفت عمومی می پرداختند.

 

[۱]- در آمریکا مطالبی که دارای خصوصیات ذیل باشد، مستهجن تلقی می شود و اشاعه آن ممنوع است، الف: به طور کلی خواهان یک علاقه شدید (وقیح، هولناک، بی شرمانه یا شهوانی) جنسی اند. ب: ارتباط جنسی را به شیوه ای آشکار و آزار دهنده توصیف می کنند. به عبارت دیگر، از معیارهای جامعه کنونی فراتر می روند. توصیف هایی را از ارضاء یا فعالیت های جنسی بیان می کنند؛ ج: به طور کلی ارزش ادبی، هنری، سیاسی و علمی ندارند؛ بنابراین ممکن است چیزی پورنوگرافیک باشد، ولی هنوز مستهجن شناخته نشده باشد. (کلاین، ۱۳۸۴، ش۲۲، ص ۳۱).

[۲]- دولت جمهوری اسلامی ایران در مرداد ماه ۱۳۸۶ به این کنوانسیون ملحق شده است که به استناد ماده ۹ قانون مدنی، مفاد این کنوانسیون در حکم قانون است.

[۳]- The optional protocol to the convention on ther Rights of the children on the sale of children: child prostitam and child pornography.

[۴]تصویب پروتکل مذکور از آنجا آغاز شد که در سال ۱۹۹۳ نماینده دایم کوبا در سازمان ملل متحد، نظر مجمع عمومی را به وضعیت نامطلوب کودکانی که مورد سوء استفاده جنسی قرار گرفته و به فحشا کشیده می شدند، جلب کرد و بر ضرورت به کارگیری اقدامات مقتضی برای ممانعت از خرید و فروش کودکان تأکید کرد. بنا به پیشنهاد این دولت و بر اساس قطعنامه ۵۱۷۸ کمیسیون حقوق بشر، یک گروه کاری تخصصی تشکیل شد که در این باره مطالعه کنند و ساز و کارهای لازم برای محو این پدیده را ارائه دهند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *