پایان نامه کارشناسی ارشد : انواع هرزه نگاری ومعیارهای تقسیم بندی ،منع قانونی وعوارض آن پس از ازدواج

برای هرزه نگاری تقسیم بندیهای متفاوتی عنوان شده است که هر کدام از یک دیدگاه آن را بررسی کرده و عوارضی برای آن خصوصأ پس از ازدواج بر شمرده که در این بخش به اختصار توضیح داده می شود.

۱-۲-۱ انواع هرزه نگاری:

در یک نوع تقسیم بندی هرزه نگاری به دیداری ،شنیداری و قانونی تقسیم می شود.

 

۱-۲-۱-۱هرزه نگاری دیداری

هرزه نگاری دیداری که تجسم و ترسیم دیداری کودک و یا شخص بالغ به منظور  تحریک و تشویق به فعالیت صریح جنسی، واقعی یا شبیه سازی شده، نمایش وقیحانه ارگانهای جنسی به قصد ارضای جنسی کاربر، شامل تولید، توزیع و یا استفاده از چنین موضوعات و مواردی است.

 

۱-۲-۱-۲هرزه نگاری شنیداری

هرزه نگاری شنیداری که استفاده از هر واسط حاوی صدای کودک و یا صداهای محرک جنسی ، واقعی یا شبیه سازی شده، به قصد ارضای جنسی کاربر، شامل تولید، توزیع و با بهره گرفتن از چنین مواد و موضوعاتی است.(بای و پور قهرمانی،۱۳۸۸ص۱۰۲).

پیش نویس نهایی کنوانسیون جرایم سایبر شورای اروپا مقرر می دارد: هرزه نگاری کودک شامل موضوعات و مواد هرزه نگاری می شود که تصویر و تجسمی دیداری را از کودک تحریک و تشویق شده به رفتار صریح جنسی ارائه می کند و در خصوص بزرگسالان نیز به همین شکل و منظور ارائه می شود.(کار،۱۳۸۲ص۶۱)

در هر حال، می توان گفت هرزه نگاری  کودک شامل یک یا چند کودک تشویق و تحریک شده به رفتار جنسی به تنهایی یا با یک یا چند بزرگسال است، این اعمال ممکن است طیفی از عکس ها یا تصاویر جنسی یک یا تعدادی کودک و یا بزرگسال باشد.

آنچه در مورد هرزه نگاری غیر مجاز رایانه ای  اعم از هرزه نگاری بزرگسالان و کودکان  مورد بحث قرار میگیرد، عبارت است از: تولید، فروش و پخش ابزار سمعی و بصری، وسایل حاوی عکس های هرزه، نمایش دادن ابزار و وسایل و یا تشویق و فریب کودکان و بزرگسالان به شرکت در این نمایش سراسر مستهجن و مخرب.

 

۱-۲-۱-۳ هرزه نگاری قانونی:

در مقابل آندسته که هرزه نگاری را بادلایل خود ممنوع می دانستند دسته دوم از کشورها هم با توجه بر آزادی و حقوق بشر و توجه به نیازهای ضروری انسان ، انقلاب جنسی و ایجاد خلاقیت های هنری وتحریک آمیز هرزه نگاری را به رسمیت شناخته و قانونی اعلام نمودند.

در کشور آمریکا نیز  هرزه نگاری دارای محدویت هایی است که به انواع زیر  تقسیم میشوند:

الف-قانونی برای بزرگسالان و غیر قانونی برای کودکان.گروه اول شامل ترویج برهنگی است  که به هر طریق میتواند به کودکان آسیب بزند به این گونه رفتارهایی که شامل رفتارهای بی شرمانه نمی شوند اصطلاحاً پورنوگرافی ملایم گفته میشوند ، مطالب بی شرمانه که شامل توصیف و یا نمایش رفتار و آلات دفعی و جنسی می باشد به این مطالب اصطلاحاً برهنگی جنسی و مطالب کثیف گفته میشود.

ب- غیر قانونی حتی برای بزرگسالان: رفتارهای وقیحانه که به طور آشکار بی ادبانه محسوب شده و به ارزش های جامعه آسیب میرسانند و موجب ترویج خشونت جنسی میشوند.و اینگونه رفتارهاست که با توجه به ارزشهای فرهنگی هر جامعه و با در نظر گرفتن اعتقادات مذهبی باعث سست شدن کیان خانواده و به تبع آن جامعه می شود،بی بند و باری ترویج یافته و کنترل آن برای هر جامعه ای سخت و یا غیر ممکن می شود.

 

۱-۲-۲ معیارهای تقسیم بندی هرزه نگاری:

هرزه نگاری به شیوه های مختلفی تقسیم میشود که در ذیل به برخی از آنها پرداخته میشود.(اسکندر زاده ،۱۳۸۹،ص۱۷)

 

۱-۲-۲-۱ تقسیم بندی هرزه نگاری به اعتبار سن

آثار هرزه نگاری به اعتبار افرادی که درآن شرکت دارند به دو دسته تقسیم میشود:

– هرزه نگاری بزرگسال

– هرزه نگاری کودک

تقسیم بندی هرزه نگاری به کودک و بزرگسال یکی از رایج ترین تقسیم بندی هایی است که در مورد هرزه نگاری وجود دارد هر چند به نظر می رسد این تقسیم بندی توسط کشور هایی که هرزهنگاری را به رسمیت شناخته و قانونی دانسته اند ایجاد شده و فقط در چنین نظام کیفری کاربرد دارد ولی میتوان این تقسیم بندی را برای کشورهایی که هرزه نگاری را محکوم نمودند نیز از جهت اهمیت مراقبت بیشتر از کودکان ووضع مقررات حفاظتی سخت گیرانه و دقیق تر دانست

از سوی دیگر با راه یافتن این تقسیم بندی به کنوانسیون های بین المللی مثل کنوانسیون جرائم سایبر حتی کشورهایی که هرزه نگاری را مطلقاممنوع نمودند نیز با پیوستن و قبول این کنوانسیون ها ملزم به وضع قوانین خاص مربوط به هرزه نگاری کودک گرویده اند.

 

۱-۲-۲-۲ تقسیم بندی هرزه نگاری به اعتبار محتوا:

در این تقسیم بندی هرزه نگاری به دو دسته تقسیم میشود

  • هرزه نگاری مستقیم
  • هرزه نگاری غیر مستقیم

هرزه نگاری مستقیم یا وقیح: تصاویر وقیح و بسیار زننده و صحنه هایی را شامل میشود که به طور واضح و مستقیم شهوت برانگیز هستند.

هرزه نگاری غیر مستقیم: در مقابل هرزه نگاری مستقیم قرار دارد و محصولاتی را شامل میشود که وابسته به نشان دادن صحنه هایی است که به طور غیر مستقیم و اشاره ای شهوت انگیز هستند این نوع تقسیم بندی از لحاظ درجه بندی محصولات برای دسترسی سنین مختلف اعمال محدویت های موضوعی ،محدویت های سنی و محدویت های عرضه در کشورهایی که هرزه نگاری را قانونی می دانند بسیار کاربرد دارد.(اسکندر زاده،۱۳۸۹،ص۲۱)

هرزه نگاری غیر مستقیم تصاویر و مطالب و محصولاتی را شامل میشود که دارای صحنه های برهنگی ، صحنه های وسوسه جنسی ، و سکس ساختگی می باشد در حالیکه هرزه نگاری مستقیم تصاویر نزدیک از اندام  تناسلی تحریک شده و اعمال  جنسی دارای دخول را شامل میشود.

تصمیم گیری  در مورد درجه بندی تصاویر براین اساس صورت میگیرد که آیا فیلم اندام تناسلی تحریک شده و نماهای نزدیک اندام ها و دخول و انواع دخول و وجود یا عدم انزال بیرونی را به تصویر میکشد یا خیر؟ برخی فیلم های بزرگسالان ویرایش میشوند به نوع غیر مستقیم که مناسب پخش در تلویزیون های شبانه هستند در مقابل هرزه نگاری مستقیم برای پخش در فروشگاه های فیلم بزرگسالان تهیه میشوند

  • تقسیم بندی هرزه نگاری به اعتبار روش تولید وتوزیع:

   الف- روش ساده:

همانگونه که در بحث فناوری توزیع آثار هرزه نگاری اشاره شد روش های ساده و اولیه تولید وتوزیع هرزه نگاری ، نقاشی ، عکس ، و فیلم بود که به صورت عکس ، مجله وفیلم های خاص هرزه نگاری تولید وتوزیع میگردید به عبارت دیگر این موارد روشهایی را در بر می گرفت که پیش از ورود رایانه به جهت فناوری مرسوم بود هر چند همین روشها نیز پس از ورود با تحولات بزرگی همراه بود.

 

ب-  روش رایانه ای ، سایبری:

۱ – استفاده از رایانه:

پیدایش رایانه موجب به وجود آمدن تحولات چشم گیری در تمامی جوانب زندگی بشرگردید در مورد فناوری تولید و توزیع هرزه نگاری نیز چنین بود بازی های رایانه ای دستکاری عکس ها ی واقعی با رایانه، خلق تصاویر مجازی و بسیاری موارد دیگر که برخی به خودی خود روش های جدیدی بودند که تنها به کمک رایانه در خلق و توزیع رایانه مطرح گردیدند
مقاله - متن کامل - پایان نامه
۲- استفاده از اینترنت، وب و وب سایت:

ساده ترین راه توزیع آثار هرزه نگاری در اینترنت قرار دادن این محصولات در وب سایت هاست چراکه عادی ترین راه  استفاده از اینترنت ورود به فضای مجازی سایبر استفاده از این طریق است از این رو استفاده از سایت های هرزه نگاری و حتی ذخیره کردن آثار هرزه نگاری اعم از عکس ، فیلم ، صوت یکی از شایع ترین روش های توزیع آثار هرزه نگاری در اینترنت است یکی از دلایلی که این روش را نسبت به روش های دیگر توزیع هرزه نگاری متمایز میکند این است که درآن هیچگونه ارتباطی از نوع حضوری و نه از نوع سایبری  با دیگری وجود ندارد از این رو برای افرادی که به واسطه ی موقعیت اجتماعی ، شغلی و حتی اخلاقی مایل نیستند در هنگام استفاده از محصولات توسط دیگران شناسایی شوند یا با دیگران ارتباط داشته باشند مناسب ترین راه تلقی میشود.

 

  • پست الکترونیک:

پست اکترونیک یکی از مرسوم ترین سرویس های شبکه رایانه ای است.علاوه بر فایل های فنی ، صوت ، تصویر ، فایل های ویدئویی نیز می توانند به صورت ضمیمه از طریق پست الکترونیک به دیگر کاربران شبکه  ارسال شود ،هر کاربر می تواند از طریق یک آدرس شخصی که معمولاً توسط سایت ها ارائه میشود از این مکان استفاده کند از سوی دیگر برخی سایت ها ی هرزه نگاری اقدام به ثبت نام و عضو گیری می نمایند به منظور اینکه فایل ها ، اخبار و اطلاعات و محصولات مورد انتخاب و علاقه  افراد به صورت زمان بندی تعریف شده به نشانی پست الکترونیک آنها ارسال کنند که این یکی دیگر از روش های  توزیع آثار هرزه نگاری در فضای سایبر است.

 

  • اخبار یوزنت:

این خدمت امکان خواندن اخبار عمومی را روی صفحه مخصوصی(تخته سیاه ) میسر می سازد یا آنرا ارسال میکند. فایل های متن ممکن است همچنین توام با فایل های صوتی عکس و تصویر ویا ویدئویی باشد که حسب تعداد زیاد موضوعات تخته ها در اینترنت به هزاران عنوان و بخش یعنی گروه های جدیدی تقسیم می شوند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *